top of page

OM ABORDA

OG NÆRINGSMARKEDET

Blant våre kunder er bedrifter innen bygg og anlegg, offentlige utbyggere, eiendomsbesittere, industri, ja kort sagt utførende håndtverkere som har behov for å jobbe trygt i høyden.

Aborda besørger montasje og nedrigging etter avtale og til faste priser.

BOLIGER
For utbygger TGE Bygg 

Aborda har samarbeidsavtaler med entreprenører, eiendomsbesittere og bygg selskaper. En av disse partnere er TGE Bygg AS som benytter utleie stillaser fra oss, vi besørger montasje til avtalt tid og nedrigging når TGE Bygg har utført oppdraget.

FUNKISBOLIG
Singsaker

-I tillegg kommer koblinger, stag, platting… hvor ofte har vi møtt skepsis når vi som underleverandør har hørt om ukjente tillegg i prisene. Vi høster skryt for vår prispolitikk, den er ærlig og vi står for den prisen vi gir, det er forutsigbart når utbygger kan kalkulere med priser som "holder mål".

BUNKER 
Persaunet

Historien har vist at konsekvensene kan bli tragisk dersom en stillas ikke blir montert korrekt. Vi har erfaring og nødvendig kompetanse som gjør at du kan utføre jobben trygt og sikkert. Vi ivaretar sikkerheten til dine medarbeidere når jobben skal gjøres.

BOLIGER
Lademoen kirkeallè 

Somme oppdrag haster mer enn andre og for våre faste samarbeidspartnere strekker vi oss langt for å løse oppdraget slik at jobben kan gjennomføres innen gitte tidsrammer. Vi bretter opp ermene dersom løsningen må på plass kanskje også etter arbeidstidens slutt.

bottom of page