Utleie av stillaser har vært blant ABORDAS primære satsingsområder, vi har kompetansen, erfaringen, medarbeiderne og det riktige systemet som har bidratt til at kunder har lært å stole på ABORDA Stillas Utleie.

Vi kvalitetsikrer og oppdaterer og utvider våre systemer kontinuerlig, våre medarbeidere holdes løpende under oppdatering og kursing innen HMS og KS. Våre brukere skal til enhver tid ha tillit til oss når de leier et stillas fra ABORDA.

Eksempler på utleide stillaser

1/3

Klikk på bilder for større visning.

Bilder fra rehabiliteringen av Røros kirke

1/5

Bilder fra Lærerhøyskolen i Levanger 

Bilder fra utleie prosjekter

1/4

Klikk på bilder for større visning.

Kontakt for ABORDA Utleie: Tlf. 73 87 75 00 Tlf. 932 03 331

© 2016 ABORDA